Monthly Archive: آوریل 2017

VPN-APPLICATION

کاربری های مختلف انواع کریو VPN خرید شده

انواع استفاده از VPN خرید شده کدامند VPN یکی از لغات پر استفاده در شبکه است و معانی متفاوتی دارد. گسترده ترین تعریف از VPN ” هر شبکه ساخته شده بر روی یک شبکه...

connect-vpn-1-e1487433094636

چطور دو کامپیوتر را با VPN بهم متصل کنیم

چگونه می توان با نصب VPN بین دو کامپیوتر اتصال برقرار کرد یک VPN اتصالی است که می توانید بین دو کامپیوتر راه اندازی کنید که یک مسیر امن بین یک کامپیوتر با دسترسی اینترنت...